Novosti

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije (DCK Zagrebačke županije) osnovano je 1997. godine u Zaprešiću. Po organizacijskom ustrojstvu je zajednica udruga Gradskih društava Crvenog križa (kao ustrojstvenih oblika – članica) Zagrebačke županije i jedna od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi nepristrano i bez diskriminacije te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i kao punopravni član Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije djeluje na području Zagrebačke županije.